Personel Sayıları
Profesör 0
Doçent 2
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 109 194
2. Öğretim Öğrencisi 1 5
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 110 211
Genel Toplam 321