Personel Sayıları
Profesör 0
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 0 0
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 0 0
Genel Toplam 0